SOULcast #182-Psalm 50

S

“Seek Him who is everywhere.”

Saint John of Damascus

Psalmul 50 (RO)

1.Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
2.Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3.Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
4.Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
5.Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
6.Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
7.Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.
8.Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9.Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10.Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
11.Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.
12.Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
13.Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
14.Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
15.Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16.Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
17.Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18.Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19.Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
20.Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Canto del Rinnovamento nello Spirito ispirato al salmo 50. (IT)

Pietà di me, o Dio, secondo

la tua misericordia;

nel tuo grande amore cancella il mio peccato.

Lavami dalle mie colpe,

mondami dal mio peccato.

Riconosco la mia colpa,

il mio peccato mi sta davanti.

NEL TUO AMORE FA GRAZIA A SION,

RIALZA LE MURA DI GERUSALEMME.

NEL TUO AMORE FA GRAZIA A SION,

RIALZA LE MURA DI GERUSALEMME.

Crea in me o Dio un cuore puro,

rinnova in me uno spirito saldo.

Non allontanarmi dalla tua presenza e

non privarmi del tuo Santo Spirito.

NEL TUO AMORE FA GRAZIA A SION,

RIALZA LE MURA DI GERUSALEMME.

NEL TUO AMORE FA GRAZIA A SION,

RIALZA LE MURA DI GERUSALEMME.

Purificami con issopo e sarò mondato;

lavami e sarò più bianco della neve.

Fammi sentire gioia e letizia,

esulteranno le ossa che hai spezzato.

NEL TUO AMORE FA GRAZIA A SION,

RIALZA LE MURA DI GERUSALEMME.

NEL TUO AMORE FA GRAZIA A SION,

RIALZA LE MURA DI GERUSALEMME.

About the author

Avatar
alwaysINtrance

Add comment